FORRÁSMUNKÁK RÖVIDÍTÉSJEGYZÉKE

AÉ = Agrártörténeti életrajzok / szerk. Für Lajos, Pintér János. – Bp. : M. Mezőgazd. Móz., 1985. – 711 p.

AMA = Amerikai magyarok arcképcsarnoka / főszerk. Tanka László, szerk. Balás Róbert. – Salgótarján : Médiamix, 2003. [!2002]. – 370 p. – (Panoráma könyvek)

BHV = Britannica Hungarica világenciklopédia / főszerk. Halász György. – Bp. : M. Világ, 1994–2009. 1-20. köt.

BL = Biológiai lexikon / főszerk. Straub F. Brúnó. – Bp. : Akad. K., 1978–1982. 1-4. köt.

BRZL = Brockhaus Riemann zenei lexikon / szerk. Carl Dahlhaus és Hans Heinrich Eggerbrecht ; a magyar kiad.szerk. Boronkay Antal. – Bp.: Zeneműkiad., 1983-1985. 1-3. köt.

BTMKA = A Balaton tudományos, művészeti és közéleti arcképcsarnoka : 200 személy arcképével és életrajzával / szerk. Hadnagy Károly. – Tihany : MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 2007. – 287 p.

DK = Dunántúli kultúrmunkások : a Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban / Sziklay János. – Bp.: Dunántúli Közművelődési Egyesület, 1941. – 556, [3] p.

EMIL = Emigrációs magyar irodalom lexikona / Mérő Ferenc. – Köln ; Detroid ; Wien : Amerikai Magyar Kiadó, 1966. – 207 p.

FA = Fóti Arcképcsarnok : városunk jeles szülöttei, lakói, alkotói. – Fót : Fót Városi Kvt. : Vörösmarty Kulturális Egyesület Könyvtári Tagozata, 2006. – 235 p.

FEL = Fontos emberek lexikona : ki kicsoda 2000 pótkötet / Hermann Péter. – Bp. : Gregor-Biograf K., 2001. – 426 p.

FK = Film kislexikon / szerk. Ábel Péter. – Bp. : Akad. K., 1964. – 981 p.

Gulyás = Magyar írók élete és munkái / Gulyás Pál. – Új sorozat. Bp. : MTA Irodtud. Int. : MTA Kvt. : PIM. 1990- . 1-19.köt.

GYÉL = Győri életrajzi lexikon / szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. – Győr : Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, 2003. – 404 p.

HÉL = Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon / szerk. Kőszegfalvi Ferenc, Borus Gábor. – Szeged : Bába Kiadó, 2002. – 255 p.

JMZSOL = Jeles magyar zsidó orvosok lexikona / Gergely András. – 2.kiad. – Bp. : Makabi, 2001. – 117 p.

KÉL = Kecskeméti életrajzi lexikon / Péterné Fehér Mária, Szabó Tamás, Székelyné Kőrösi Ilona. – Kecskemét, Kecskeméti Lapok : Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1992. – 260 p. – (Kecskeméti füzetek, 4.)

KK = Ki kicsoda? : kortársak lexikona. – Bp. : Béta Irodalmi Rt., 1937. – 937 p.

KK2000 = Ki kicsoda : magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20 000 kortársunk életrajza / főszerk. Hermann Péter ; …írták A.Gergely András et.al. – 2000. – Bp. : Greger-Biográf, 1999. 1-2. köt.

KKK = Ki kicsoda Keszthelyen? / szerk. Rikli Ferenc. – Zalaegerszeg : Edittore Bt., 1995. – 209 p.

KKMM = Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? / szerk. Balogh Margit. – Szekszárd : Babits, 1997–. 1. köt. A-H.

KKMMF = Ki kicsoda a mai magyar filmművészetben / főszerk. Papp Sándor. – Bp.: Mafilm : Mokép : M. Filmtudományi Intézet és Filmarchivum, 1983. – 399 p.

KKMZ = Ki kicsoda a magyar zeneéletben / szerk. Székely András. – Bp. : Zeneműk., 1988. – 546 p.

KKNYD = Ki kicsoda a Nyugat-Dunántúl? / fel. szerk. Rikli Ferenc. – 2003. – Nagykanizsa : Ász-Press Kiadó Bt. : M-M Bt., 2003. – 529 p.

KKRSZ = Ki kicsoda a Rákóczi szabadságharcban / Heckenast Gusztáv. – Bp. : História, MTA Törttud. Int., 2005. – 510 p.

KKZM1996 = Ki kicsoda Zala megyében? : 1996. / fel.szerk. Rikli Ferenc, szerk.Rab László et.al. – Zalaegerszeg? : Dél-dunántúli Extra Lapkiadó Kft., 1996. – 806 p.

KKZM2000 = Ki kicsoda Zala megyében? : 2000. / fel. szerk. Rikli Ferenc. Nagykanizsa : Ász-Press Kiadói Bt, 2000. – 782. p.

KKZM2005 = Ki kicsoda Zala megyében? / fel. szerk.Rikli Ferenc. – 2005. – Nagykanizsa : Ász Press Kiadói Bt., 2006. – 473 p.

KMÍ = Kortárs magyar írók, 1945-1997 : bibliográfia és fotótár / szerk. F. Almási Éva. – Bp. : Enciklopédia, 1998–2000. 1–2. köt.

KMIK = Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-1988. / főszerk. Fazekas István. – Bp. : Magvető, 1989. – 471 p.

KMML = Kortárs magyar művészeti lexikon / főszerk. Fitz Péter. Bp. : Enciklopédia, 1999–2001. 1-3. köt.

KNSZ = Keszthely neves szülöttei, lakói és barátai, akik „növelték városunk nevének becsét” : kézirat / Szabó Sándor. – Keszthely, 1994. – 123 p.

KVEKA = Keszthely város emléktáblái és köztéri alkotásai / szerk. Pappné Beke Judit, a fotókat készítette: Pelcz István. – Keszthely : FGYVK Könyvtárpártoló Alapítvány, 2006. – 134 p.

MAÉ = Magyar Agrártörténeti életrajzok / szerk. Für Lajos, Pintér János. – Bp. : Mezőgazd. Múz., 1987–1989. 1-3. köt.

MEIL = A magyar emigráns irodalom lexikona / Nagy Csaba. – Bp. : MTA Irod.tud. Int. : PIM, 1990–. 1-2. köt.

MÉL = Magyar életrajzi lexikon / főszerk.: Kenyeres Ágnes. – Bp. Akad. K., 1969-1994. 1-4. köt.

MÉNL = Magyarnótaszerzők, énekesek és népdalosok lexikona / szerk.Kikli Tivadar. – Szeged : Bába Kiadó, 1999–2004. 1-2. köt.

MF = Magyar filmlexikon / szerk. Veress József. – Bp. : MNFA, 2005. 1–2. köt.

MFGA = Magyar festők és grafikusok adattára : életrajzi lexikon az 1800-1988 között alkotó festő- és grafikusművészekről / Seregélyi György. – Szeged : Seregélyi Gy., 1988. – 729 p.

MFGÉL = Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona : műgyűjtők és kereskedők kézikönyve / Szabó Ákos, Kállai Tibor. – Nyíregyháza : Kállainé Virágh Irén, 1997. 1-2. köt.

MIL = Magyar Irodalmi Lexikon / főszerk. Benedek Marcell. – Bp. : Akad. K., 1-3. köt.

MKK = Magyar ki kicsoda? : több, mint 6000 élő magyar személy életrajza. – Bp. : Láng : Texoft, 1990. – XIV., 667 p.

MKL = Magyar Katolikus Lexikon / főszerk. Diós István. – Bp. : Szt. István Társ., 1993-. 1-12.köt.

ML = Művészeti Lexikon / főszerk. Zádor Anna, Genthon István. – Bp. : Akadémiai Kiadó, 1965–1968. 1-4. köt.

MMA = Magyar múzeumi arcképcsarnok / főszerk. Bodó Sándor, Viga Gyula. – Bp. : Pulszky Társ. : Tarsoly K., 2002. – XV, 984 p.

MMÉL = Moson Megyei Életrajzi Lexikon / szerk. Kimlei Péter, Tuba László. – Mosonmagyaróvár : Huszár Gál Városi Könyvtár, 2006. – 264, [1] p.

MMK = A magyar muzsika könyve / szerk. Molnár Imre. – Bp. : Markentil Nyomda, 1936. – 632 p.

MN = Magyar nagylexikon / főszerk. Élesztős László. – Bp. : Akad. Kiad., 1993-2004. 1-19.köt.

MNL = Magyar néprajzi lexikon / főszerk. Ortutay Gyula. – Bp. : Akad. K., 1977–1982., 1-5. köt.

MOÉL = Magyar orvoséletrajzi lexikon / írta és összeáll. Kapronczay Károly. – Bp. : Mundus M. Egy. K., 2004. – 411 p.

MOL = Magyar olimpiai lexikon, 1896–2008 / Rózsaligeti László. – Bp. : Corvina, 2009. – 434 p.

MPL = Magyar politikai lexikon (magyar politikusok) 1914-1929. / szerk. T. Boros László. – Bp. : Europa Irodalmi és Nyomdai Rt., 1929. – 495 p.

MPP = Magyar politikai pályaképek, 1938–1948 / Borbándi Gyula. – Bp. : Európa, 1997. – 517 p.

MSZL = Magyar színházművészeti lexikon / főszerk. Székely György. – Bp. : Akad. K., 1994. – 882 p.

MT = Magyar tudóslexikon A-Zs / főszerk. Nagy Ferenc. – Bp. : Better : MTESZ : OMIKK, 1997. – 1024 p.

MTAT = A Magyar Tudományos Akadémia tagjai / Markó László et.al. – Bp. : MTA Társadalomkutató Központ : Tudománytár, 2003. 1-3. köt.

MTÉL = Mezőtúri életrajzi lexikon / Bodrik Sándor. – Mezőtúr : Bagdán Piroska, 1999. – 195. p.

MTL = A magyar társadalom lexikonja. – Bp. : A Magyar társadalom lexikonja Kiadóvállalat kiadása, 1930. – 640 p., 82 t.

MTTT = Magyarok a Természettudomány és a technika történetében : életrajzi lexikon A-tól Z-ig / főszerk. Nagy Ferenc. – Bp. : OMIKK, 1992. – 687 p.

MUL = Magyar utazók lexikona / szerk. Balázs Dénes. – Bp. : Panoráma, 1993. – 463 p.

MZSL = Magyar zsidó lexikon / szerk. Ujvári Péter. – Bp. : Makkabi, 2000. – 1028 p.

NYMILB = Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia / Borbándi Gyula. – Bp. : Hitel, 1992. – 826. p.

PNL = A Pallas Nagy Lexikona. – Bp. : Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893–1900. 1–18. köt.

PPL = Pápai pedagógus lexikon / főszerk. Tungli Gyula. – Pápa : Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 1999. – 186 p.

RMIL = Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés / főszerk. Balogh Edgár. Bukarest : Kriterion, 1981–. 1-4. köt.

RNL = Révai Nagy Lexikona : az ismeretek enciklopédiája. – Bp. : Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. 1911–1935. 1-21. köt.

RÚL = Révai Új Lexikona/ főszerk. Kollega Tarsoly István. – Szekszárd : Babits, 1996-2008. 1-19.köt.

Szinnyei = Magyar írók élete és munkái / Szinnyei József. – Bp. : Hornyánszky Kiad., 1980–1981., 1-14.köt.

SZEZ = A szabadságharc emlékei Zalában 1848–1849 / szerk. Béres Katalin. – Zalaegerszeg : Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1999. – 319 p.

SZK = Színházi kislexikon / főszerk. Hart Ferenc. – Bp. : Gondolat, 1969. – 535, [1] p.

SZZH = A szabadságharc zalai honvédei : 1848–1849 / szerk. Molnár András. – Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 1992. – 421, [16] p. – (Zalai gyűjtemény, 33.)

TÉL = Tapolcai életrajzi lexikon / gyűjt. és összeáll. Kertész Károly. – Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2000. – 269 p. – (Tapolcai füzetek, 20.)

TÉL2 = Tapolcai életrajzi lexikon / gyűjt. és összeáll. Kertész Károly. – Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2003. – 167 p. – (Tapolcai füzetek, 23.)

TÉL3 = Tapolcai életrajzi lexikon / gyűjt. és összeáll. Kertész Károly. – Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2006. – 198 p. – (Tapolcai füzetek, 32.)

TÉL4 = Tapolcai életrajzi lexikon / gyűjt. És összeáll. Kertész Károly. – Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2009. – 167 p.

TMKK = Természettudományos és műszaki ki kicsoda? / szerk. Szluka Emil, Schneider László. – Bp. : OMIKK, 1986–1988. 1–2. köt.

ÚF = Új Filmlexikon / főszerk. Ábel Péter. – Bp. : Akad. K., 1971. 1–2. köt.

ÚMÉL = Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László, mtársak. Balázs-Arth Valéria et.al. – Bp. : M.Kvklub, 2001-2007. 1-6. köt.

ÚMIL = Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. – 2. jav. bőv. kiad. – Bp. : Akad. Kiad., 2000. 1-3. köt.

VMÉL = Veszprém megyei életrajzi lexikon / főszerk. Varga Béla. – Veszprém : Veszprém megyei Önkormányzat közgyűlése, 1998. – 569 p.

VVL = Veszprém város lexikona / Varga Béla. Veszprém, 2009. – 976 p.

ZÉK = Zalai életrajzi kislexikon / szerk. Kiss Gábor et.al. – 3. jav. kiad. – Zalaegerszeg : Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 2005. – 287 p.

ZL = Zenei lexikon / szerk. Szabolcsi Bence, Tóth Aladár. – Bp.: Zeneműkiadó, 1965. 1-3. köt.